Our Team
We are a growing team of 40+ professionals. Our consultants come from diverse backgrounds, united in their commitment to creating impact at scale.
Gaurav Goel
Founder & CEO
Ankur Bansal
Co-founder
Rahul Kulkarni
Technology Expert
Aayush Kedia
ADAPT
Abhay Singh
Saksham Haryana-Skills & Employment
Akash Tyagi
Saksham Haryana-Skills & Employment
Aneesh Mugulur
CMGGA
Anish Choudhary
PWD - Odisha
Ankit Goel
Saksham Haryana-Skills & Employment
Ankit Jain
Anshul Chaudhary
Saksham Haryana-Education
Apoorva Murari
Chakshu Gautam
Samagra Tech
Chirag Bhandari
CMGGA
Divya Ahuja
Saksham Haryana-Skills & Employment
Divya Dua
Divya Goel
Samarth
Gayatri Chandrasekaran
Communications Strategy
Hardik Rathod
CMGGA
Harsh Garg
DHC
Helen Creighton
Saksham Haryana-Education
Kalpesh Agrawal
ADAPT
Krittika Takiar
Kushal Agarwal
Samarth
Mohit Bahri
Samarth
Nikhil Nadiger
Skill India
Pragya Mathur
Samarth
Prasanna A
Creatives
Prerna Bhandari
ADAPT
Raju Ram
Sagari Handa
Saksham Haryana-Education
Shailiza Mayal
Samarth
Shifali Thakkur
Saksham Haryana-Education
Shilpa Baweja
ADAPT
Shubham Bansal
DHC
Suditi Bansal
DHC
Sukhpreet Sekhon
Samagra Tech
Sunny Roy Kolla
Saksham Haryana-Skills & Employment
Ujjwal Relan
DHC
Utkarsh Vijay
ADAPT
Vansh Chaudhary
Saksham Haryana-Education
Venkataraman Ganesh
Skill India
Yuganshi Sharma
Saksham Haryana-Education